Al-Mutsanna Bin Haritsah

24 Mei 2012

     Seorang pejuang yang terkenal pemberani, pemimpin Bani Syaiban. Ia masuk Islam pada tahun 9 H. Ia adalah orang pertama yang menyerang wilayah Persia pada masa khalifah Abu Bakar, sehingga banyak orang mempertanyakan siapa itu Mutsana.

     Nama Mutsana bin Haritsah bin Salamah As Syaibani. Pada masa Khalifah Abu Bakar, ia diangkat menjadi pemimpin kaumnya dalam berjuang melawan orang Persia. Pemukiman Bani Syaiban berbatasan dengan wilayah irak, tempat orang orang Persia mengembalakan ternak mereka. Mutsana sering melakukan serangan terhadap orang persia, sehingga Abu Bakar memintanya untuk bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid.
      Abu Bakar memperkuat pasukan Mutsana dengan mengirim pasukan yang dipimpin oleh Sa’ad bin Abi Wakas untuk membebaskan wilayah Persia.
   Ia terkena luka dalam perang Al Jisr, yang menyebabkan ia meninggal dunia pada tahun 14 H. 

0 komentar:

Posting Komentar

ترك التعليق