Kondisi Manusia Menuju Padang Mahsyar

27 Mei 2012

Umat islam dibagi menjasi 12 Baris :
 
Ada riwayat yang mengatakan 12 baris , dan ada juga riwayat lain yang mengatakan 120  baris.Ada yang mengatakan 120 baris adalah seluruh umat manusia , sedangkan umat islam hanya 3 baris . 
 
Ada al hadits : saat itu Mu’adz bin  Jabal  bertanya kepada rasulullah saw : 
 
“Terangkanlah kepada saya maksud dari firman Allah Ta’ala yang artinya “Pada hari sangkakala ditiup , maka  kalian semua datang dengan berbondong – bondong.” (QS.78 An Naba’ : 18)
 
Tiba – tiba beliau saw menangis , sampai pakaiannya basah karena air matanya.Kemudian beliau bersabda : “Wahai Mu’adz , engkau bertanya kepada saya mengenai masalah yang sangat besar , (ketahuilah ) umatku akan digiring menjadi 12 baris . 
 
BARISAN PERTAMA 
Mereka digiring dari kuburannya dalam kondisi tidak bertangan dan berkaki . Kemudian Allah Ta’ala menyerukan : Mereka adalah orang – orang yang ahli menyakiti tetangganya , maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka ke neraka.
 
BARISAN KEDUA
Mereka digiring dari kuburannya berbentuk babi.Maka ada suara yang menyerukan dari sisi Allah ta’ala :  Mereka adalah orang – orang yang meremehkan shalatnya , maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka ke neraka.
 
BARISAN KETIGA
Mereka digiring dari kuburannya dalam keadaan perutnya ibarat gunung yang penuh dengan ular , kalajengking dan berbentuk keledai . Maka ada suara yang menyerukan dari sisi Allah ta’ala :  Mereka adalah orang – orang yang enggan mengeluarkan zakat , maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka ke neraka.
 
BARISAN KEEMPAT
Mereka digiring dari kuburannya dalam keadaan mulut mereka mengeluarkan darah. Maka ada suara yang menyerukan dari sisi Allah ta’ala :‘ Mereka adalah orang – orang yang berdusta dalam berdagang , maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka ke neraka.
 
BARISAN KELIMA
Mereka digiring dari kuburannya menjadi angin yang berhembus , dimana baunya lebih busuk daripada bangkai . Maka ada suara yang menyerukan dari sisi Allah ta’ala :  Mereka adalah orang – orang yang menyembunyikan perbuatan durhakanya , sebab takut diketahui oleh manusia dan tidak takut diketahui oleh Allah  , kemudian mereka mati . maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka di neraka.
 
BARISAN KEENAM
Mereka digiring dari kuburannya dengan keadaan tenggorokan dan tengkuk nya terputus. Maka ada suara yang menyerukan dari sisi Allah ta’ala :  Mereka adalah orang – orang yang suka berbuat saksi palsu , maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka di neraka.
 
BARISAN KETUJUH
Mereka digiring dari kuburannya dan keadaan mereka tidak memiliki lidah,serta dari mulutnya keluar kotoran nanah bercampur darah. Maka ada suara yang menyerukan dari sisi Allah ta’ala : Mereka adalah orang – orang yang enggan memberikan kesaksian , maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka di neraka.
 
BARISAN  KEDELAPAN
Mereka digiring dari kuburannya dengan kondisi terbalik , dimana kepalanya dibawah dan kakinya diatas. Maka ada suara yang menyerukan dari sisi Allah ta’ala :  Mereka adalah orang – orang yang berbuat zina dan mati sebelum bertobat , maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka di neraka.
 
BARISAN KESEMBILAN
Mereka digiring dari kuburannya dengan berwajah hitam , mata biru , dan perutnya penuh dengan api. Maka ada suara yang menyerukan dari sisi Allah ta’ala :  Mereka adalah orang – orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan.Sebagaimana ada firman Allah ta’ala : Sesungguhnya orang – orang yang meakan harta anak yatim dengan cara yang tidak dibenarkan , maka sesungguhnya mereka itu (sama dengan ) makan api , dan akan masuk neraka Sya’iir.
 
BARISAN KESEPULUH
Mereka digiring dari kuburannya dengan keadaan tubuh yang penuh penyakit kusta dan penyakit kudis. Maka ada suara yang menyerukan dari sisi Allah ta’ala :  Mereka adalah orang – orang yang durhaka kepada orang tuanya.’Sebagaimana ada Firman Allah Ta’ala : ‘Berbuat Baiklah Kepada Kedua Orang Tua’.
 
BARISAN KESEBELAS
Mereka digiring dari kuburannya dengan keadaan buta mata dan buta hatinya , dimana giginya sesperti tanduk sapi jantan dan bibirnya terbuka lebar sampai ke dada , lidahnya menjulur panjang sampaii keperut bahkan ada yang sampai ke paha mereka , dan perut mereka keluar kotoran. Maka ada suara yang menyerukan dari sisi Allah ta’ala :  Mereka adalah orang – orang yang meminum minuman keras.
 
BARISAN KEDUABELAS
Mereka digiring dari kuburannya dengan wajah mereka yang seperti bulan purnama . Mereka melaui jembatan SYIROTH secepat kilat yang menyambar . Kemudian ada suara yang menyerukan dari sisi Allah ta’ala :  Mereka adalah orang – orang yang melakukan perbuatan shaleh dan perbuatan baik , menjauhi perbuatan durhaka , memelihara shalat lima waktu , dan mereka meninggalkan dunia dalam keadaan tobat.Maka balasannya adalah  surga dan ampunan.

0 komentar:

Posting Komentar

ترك التعليق